Kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie

Kluby piłkarskie

Kluby piłkarskie są klubami sportowymi, które dążą przede wszystkim do udziału swojej drużyny w zawodach piłkarskich, organizowanych przez dana federację piłkarską. W obecnych czasach większość klubów piłkarskich jest jedno sekcyjna, jednak nadal istnieją tak zwane sekcje piłkarskie, będące elementem większego klubu sportowego.
Kluby piłkarskie dzielą się na kluby profesjonalne, półprofesjonalne oraz amatorskie. W pierwszym i drugim przypadku są one spółkami akcyjnymi (i czasami jako http://wal-tom.pl/pieczatki,5,pl stowarzyszenia kultury fizycznej. Kluby nieprofesjonalne działają z kolei tylko i wyłącznie jako stowarzyszenia kultury fizycznej. Każdy z nich może ponadto dzielić się na drużyn w różnych kategoriach wiekowych. Każdy z klubów występuje w różnego rodzaju rozgrywkach na terenie danego kraju, zaś najlepsze z nich są wyłaniane przez krajową federację do reprezentowania kraju w meczach pucharowych na danym kontynencie.

Zobacz stronę autora: https://wedding-bee.pl/misja/